Algemene voorwaarden Foodbutler

Wij zijn:  

Foodbutler, een webshop van Simply Klever Comm. V. Heldenweg 13 2340 BEERSE  

E-mailadres: info@foodbutler.be
Telefoonnumer: +32 471 07 68 88
Ondernemingsnummer: BE0555.821.381
Bankrekeningnummer: BE30 0689 0025 5411


1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt) en aan Rechtspersonen (vzw’s, zelfstandigen en bedrijven).
 

2. Wij leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.  

4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.  

5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.  

6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument of als rechtspersoon altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.  

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 
3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Visa, MasterCard, Maestro en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.  
 

4. Om een gerecht aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering op het door u doorgeven adres of afhaling via een afhaalpunt. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Foodbutler werkt uitsluitend met vers bereide gerechten die verpakt en vervoerd worden in optimale omstandigheden.  Gerechten die besteld/geleverd zijn worden daarom niet meer teruggenomen.  Dit heeft enerzijds te maken omdat de gerechten op uw vraag bereid worden en omdat we anderzijds - eens de gerechten in uw bezit zijn - niet kunnen controleren of deze onder optimale omstandigheden bewaard zijn gebleven.

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.  

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

1. Wij garanderen dat onze gerechten conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het gerecht.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze gerechten voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten en voorschriften inzake voedselveiligheid, bereiding, bewaring en transport. 

2. Gelieve ons via info@foodbutler.be op de hoogte te brengen indien er klachten, vragen of opmerkingen zijn met betrekking tot de kwaliteit van onze gerechten.  Indien uw klacht gegrond is en voor zover dit mogelijk en redelijk is behoud Foodbutler zich het recht voor om uw betaling (gedeeltelijk) te refunden, en/of u een korting aan te bieden op uw volgende bestelling bij wijze van compensatie of alsnog een ander gerecht te leveren binnen een afgesproken termijn.

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.  

2a. Foodboxen: Wanneer de Foodbox voorradig is wordt het aangeboden op uw leveringsadres op maandag.  Foodboxen kunnen enkel besteld worden voor de eerstvolgende week, bestellen is mogelijk tot zaterdag 12u, leveringen van Foodboxen zijn altijd op maandag tussen 12u en 20u. 
2b. Foodbutler+ gerechten: Wanneer een gerecht voorradig is wordt het aangeboden op uw leveringsadres op maandag tussen 12u en 20u.  Andere leveringstijden voor Foodbutler+ gerechten zijn mogelijk mits voorafgaandelijk overleg.   Wanneer een gerecht niet meer voorradig is wordt u door ons gecontacteerd om te bekijken wanneer wij dit artikel wel kunnen leveren en/of we u een alternatief kunnen aanbieden.  Wij informeren u over de leveringstermijn per mail of telefoon.  

3a. Foodboxen worden steeds geleverd op maandag.
3b. Foodbutler+ bestelling worden ook steeds geleverd op maandag tenzij anders op voorhand overeengekomen. 
Leveringen gebeuren uitsluitend met gekoeld vervoer.  Alle bestelllingen vanaf 30 euro (btw incl.) worden gratis geleverd.  

4, Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.  
5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.   
6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit onmiddellijk melden. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.  
2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.  
2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via info@foodbutler.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.  

2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.  

3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link.

4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.